Zelfverzekerd doch waakzaam. Of: de paradoxen van veiligheid

De Zuid-Afrikaanse samenleving is een angstfabriek. De misdaadcijfers zijn uitzonderlijk hoog en de angst voor fysiek geweld op straat wordt breed gedeeld. Zodra je gaat nadenken over veiligheid, buitel je van de ene paradox in de andere. De ogenschijnlijk tegenstrijdige adviezen ‘Be vigilant!’ en ‘Walk with confidence!’ vormen daarvan maar een voorbeeld. Van de filosoof Merleau-Ponty heb ik geleerd dat beperkingen van lichamelijke bewegingsvrijheid wat ik kan’ aantast, de flexibele lichamelijke vaardigheden die ons in staat stellen om om te gaan met wat de wereld van ons vraagt, in het licht van waar we mee bezig zijn. Het ‘ik kan’ is een belichaamde en praktische vorm van kennis. Wanneer de veiligheid van de openbare ruimte ernstig in gevaar is, overschaduwt het ‘ik kan niet’ het ‘ik kan’ en wordt de wereld kleiner. De ruimte die we met elkaar delen sluit zich steeds meer.

welcome to johannesburg_Lubach

Doorgaan met het lezen van “Zelfverzekerd doch waakzaam. Of: de paradoxen van veiligheid”

Oordelen in grauwe tijden

In het voorgaande blogbericht, De schok van de ervaring, stelde ik in navolging van Hannah Arendt dat we niet onze oordelen achterwege moeten laten, maar ons oordeelsvermogen – dus onze verbeelding en kritisch denken – juist moeten aanscherpen, trainen en cultiveren. Veel mensen vinden dit schokkend en zijn bang dat oordelen alleen maar de polarisering tussen verschillende groepen versterkt. Of ze vragen zich af “wie ben ik (of jij) om te oordelen?” Hieronder licht ik toe wat Arendt volgens mij te zeggen heeft over oordelen dat onze aandacht nog steeds waard is. Doorgaan met het lezen van “Oordelen in grauwe tijden”

De schok van de ervaring

Wat links na Trumps zege van Arendt kan leren: we moeten oordelen.

Ik ben zeker niet van mening dat we erg veel van de geschiedenis kunnen leren, want de geschiedenis confronteert ons voortdurend met het nieuwe. Maar er zijn wel een paar kleine dingen die we er van zouden kunnen leren. Waar ik grote bezwaren tegen heb is dat ik nergens mensen van deze generatie zie die de werkelijkheid als zodanig erkennen, en de moeite nemen er over te denken.

Screen Shot 2016-11-17 at 20.29.43.png

Doorgaan met het lezen van “De schok van de ervaring”