Schurken

Bij Risjaar Drei, Peter van Den Begins fenomenale vertolking van Shakespeare’s schurk Richard III, zag ik telkens Zuma voor me. De verbloemde en onverbloemde machtswellust die voor geen enkele persoon of wet wijkt… sprekend.

risjaar drei

Risjaar komt niet tot inzicht, inkeer, noch berouw, maar desintegreert psychisch en sterft eenzaam. Doorgaan met het lezen van “Schurken”

De schok van de ervaring

Wat links na Trumps zege van Arendt kan leren: we moeten oordelen.

Ik ben zeker niet van mening dat we erg veel van de geschiedenis kunnen leren, want de geschiedenis confronteert ons voortdurend met het nieuwe. Maar er zijn wel een paar kleine dingen die we er van zouden kunnen leren. Waar ik grote bezwaren tegen heb is dat ik nergens mensen van deze generatie zie die de werkelijkheid als zodanig erkennen, en de moeite nemen er over te denken.

Screen Shot 2016-11-17 at 20.29.43.png

Doorgaan met het lezen van “De schok van de ervaring”